Taxatie

Wij zijn gespecialiseerd in het verlenen van professionele taxatie diensten (PTD) in de leisuresector. Voorbeelden hiervan zijn:

 • kampeerbedrijven
 • bungalowparken
 • jachthavens
 • golfbanen
 • dierentuinen
 • attractieparken
 • zwem- sport- en wellness accommodaties.

Veelal in combinatie met voorzieningen, restaurants en andere horeca.

 

Werkgebied

Onze dienstverlening vindt plaats in heel Nederland met als toepassingsbereik  een bedrijfsmatig vastgoedobject of complex van vastgoedobjecten.

 

Certificering en lidmaatschappen

Kruidenier beschikt over de volgende certificering en (persoonlijke) lidmaatschappen:

 • Register Taxateur, geregistreerd in de kamer Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed van het NRVT met de aantekening Grootzakelijk Vastgoed (voor objecten met een marktwaarde > 5 milj. Euro)
 • RICS Registered Valuer
 • Register Makelaar (RM) in VastgoedCert
 • NVM lid
 • TEGoVA Recognised European Valuer (REV).

Bij het uitvoeren van de Professionele Taxatiedienst handelt Kruidenier overeenkomstig de internationaal geldende Taxatiestandaarden (bekend als IVS of EVS) en de reglementen van NRVT.

 

Taxaties op basis van handelspotentieel

Bij het rapporteren over de waarde van een bedrijfsmatig exploitatiegedreven vastgoedobject gaat het om handelspotentieel en rentabiliteit. We gebruiken daarvoor de inkomstenbenadering. Dit kan zowel voor eigen gebruik, voor beleggingsdoeleinden of om ontwikkelingsvastgoed gaan.

 

Kenmerkend voor veel exploitatiegebonden vastgoed is het specifieke gebruiksdoel. Naar de aard van de publieke bestemming is er geen ruimte voor alternatieve aanwendbaarheid. De waarde van het vastgoed is onlosmakelijk verbonden met de redelijk haalbare rendementen die een eigenaar kan realiseren. Naast het juridisch belang van eigendom of erfpacht, zijn ook de bedrijfsmiddelen (inventaris) inbegrepen in de marktwaarde (going concern).

 

Specifieke kennis

Wij werken al vele jaren in deze specifieke sector en hebben een rijk portfolio opgebouwd. Door jarenlange betrokkenheid bij dit soort vastgoed kennen wij de factoren die van invloed zijn op de nichemarkt van dit type vastgoed.

 

We werken om die reden veel voor:

 • banken ten behoeve van de zekerheidstelling en financieringsbeslissing
 • eigenaren ten behoeve van aan- en verkoop of overdracht binnen de familie
 • accountants ten aanzien van de balans
 • gemeenten en anderen ten behoeve van besluitvorming.

 

Door RICS en REV accreditaties voldoen onze diensten aan de specifieke vereisten die partijen in het economisch en maatschappelijk verkeer aan de taxatie stellen.

 

Lees meer over taxaties in:

 

Bekijk ook onze diensten op het gebied van: