Home > ‘SBR Vastgoed Taxanomie’ Proof

‘SBR Vastgoed Taxanomie’ Proof

Bij de tijd

Om als taxateur op een professionele en moderne wijze te kunnen opereren  in de vastgoedmarkt is het zaak -naast actualiseren en bijhouden van kennis- ook goed aansluiting te houden bij hedendaagse technologische ontwikkelingen. Ik doel hier op gestandaardiseerde uitwisseling van data tussen betrokken marktpartijen, die fasegewijs zal worden ingevoerd.

eXtensible Business Reporting Language (XBRL)

Taxatiedata en informatie over vastgoedexploitaties worden steeds meer digitaal. Niet alleen voor taxateurs wordt de dienstverlening steeds meer ‘datadriven’, ook banken baseren hun dienstverlening steeds meer op digitale gestandaardiseerde data. Wat houdt dat in? Naast de gebruikelijke wijze van aanleveren van rapportages in PDF formaat, zijn wij voorbereid om onze taxatierapporten binnenkort ook in XBRL formaat aan te gaan leveren. XBRL is een bestandsformaat waarin data kunnen worden uitgewisseld. Dit wordt dé standaard voor gegevensuitwisseling tussen banken en taxateurs. In 2009 sloten de overheid en banken, waaronder de Rabobank, een overeenkomst voor de elektronische uitwisseling van jaarcijfers in XBRL. Door deze wijze van aanlevering van informatie is het mogelijk om bijvoorbeeld vanuit de boekhouding gegevens te gebruiken voor rapportages naar zowel banken als overheid (Belastingdienst, Kamer van Koophandel en CBS).

fluX Vastgoed Management Sytemen

Het aanleveren van rapportages door  taxateurs gebeurt vanuit hun softwarepakket. Wij maken hiervoor gebruik van de Exploitatiegebonden vastgoed module van FluX Vastgoed Management Systemen. Taxateurs gaan via SBR Nexus ook vastgoeddata uitwisselen met banken.

Banken vragen om deze data aan te leveren via Standaard Business Reporting (SBR) van SBR Nexus. SBR Nexus is een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank. SBR Nexus bouwt aan een netwerk waar ondernemers hun (financiële) informatie met tal van organisaties digitaal, makkelijk en veilig kunnen uitwisselen.

Kruidenier Recreatie Bedrijfsmakelaardij is mede door aansluiting bij fluX goed voorbereid op de boven beschreven ontwikkelingen.