Home > Recreatiesector loopt achter bij energiemaatregelen vastgoed

Recreatiesector loopt achter bij energiemaatregelen vastgoed

Vrijdag voor Kerst presenteerde voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels het Ontwerp-klimaatakkoord aan het Kabinet en minister Wiebes. Een ontwerp dat het Planbureau voor de leefomgeving vervolgens gaat doorrekenen. Een ontwerp laat ruimte voor aanpassing.

En die zullen er zeker komen nu op voorhand al blijkt dat ‘De Milieubeweging’ het akkoord niet gaat steunen. Daarmee zet zij hoog in op nóg verdergaande maatregelen. Dit terwijl het 233 pagina’s tellende rapport barst van de politieke ambitie om een CO-2 reductie van 49% in 2030 te halen. Van vastgoed eigenaren worden verregaande maatregelen verwacht die op korte termijn concreet worden vastgelegd in additionele reductie-maatregelen en het opnemen van meerjarige verduurzamingsplannen in ‘Meerjaren Onderhoudsplannen’. Een wettelijke eindnorm ‘energieprestatie gebouwen’ moet al zijn ingevoerd in 2019. Het is duidelijk dat de energie-labeling gaat verdwijnen voor een nieuwe bepalingsmethode van energieprestatie.

Los van de vraag in hoeverre het huidige ontwerp nog wordt aangepast en in welke mate en op welke termijn partijen alsnog compromissen zullen sluiten teneinde het ontwerp tot een echt akkoord te maken, is duidelijk dat de uitkomst verstrekkende gevolgen zal hebben voor de vastgoedsector. In het plan worden concrete beschrijvingen als standaard voor de (woning)taxatie genoemd. Het Nederlands Register van Vastgoedtaxateurs en de NVM lieten in een eerste reactie als stakeholders weten niet tevreden te zijn over de uitkomsten, waarin haar uitgangspunten en suggesties onvoldoende zijn meegenomen.

Kan ik u helpen?

Neem contact op met mij.
Dan bespreken we samen de mogelijkheden

CONTACT OPNEMEN
  • Persoonlijke benadering
  • Ruim 15 jaar ervaring in de branche
  • Gekwalificeerd recreatiemakelaar
  • Landelijk actief, lokaal bereikbaar